Dokumenter

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er 1. mars 2020.

Du kan sende innspillet til postmottak@lillestrom.kommune.no
eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/00666.  

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Helene Heegaard på telefon 417 65 364, eller epost: helene.heegaard@lillestrom.kommune.no