Sweco Norge AS, på vegne av Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA), kunngjør at reguleringsplan for Krogstad miljøpark vedtatt 22.9.2009, sist endret 15.2.2012, ønskes endret. Forslag til endring av reguleringsplanen legges herved ut på høring etter enklere prosess.

Endringene innebære i hovedsak å omdisponere areal internt i planområdet, for å etablere det nye renseanlegget på sikker grunn. For en mer detaljert oversikt over de foreslåtte endringene kan du se i dokumentene:
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Beskrivelse av endringene
Situasjonsplan
Kunngjøringsbrev

Har du innspill?

Frist for å komme med merknader er 25.6.2020.

Eventuelle merknader sendes til
Sweco Ski, Jernbaneveien 3-5, 1400 Ski
eller som e-post til ingeborg.austreng@sweco.no
med kopi til Lillestrøm kommune postmottak@lillestrom.kommune.no.

Innspill merkes med saksnummer PLAN-20/01491.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Vetle Hommersand på e-post vetle.hommersand@lillestrom.kommune.no eller telefon 930 27 122

Reguleringsplanarbeidet er hjemlet i plan- og bygningsloven