Under det offentlige ettersynet vil det bli avholdt et åpent informasjonsmøte i kommunestyresalen i Lillestrøm rådhus onsdag den 24. juni 2020 kl 18.00-20.00.
Grunnet smittevernreglene vil det bli satt en antallsbegrensning på 35 personer, og de som ønsker å være fysisk tilstede må melde seg på arrangementet på ved å sende e-post til saksbehandler, eller sende brev.

I tillegg vil møtet bli direktesendt via Kommune-TV på kommunens hjemmeside. Påmeldte via e-post vil få tilsendt en lenke til sendingen. Det vil videre bli avholdt åpent plankontor i etterkant av informasjonsmøtet, hvor de som ønsker det kan avtale en samtale med saksbehandler på et tidspunkt som passer.

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.

Har du innspill?

Du kan sende innspillet til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/00658.  
Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Fristen for å komme med innspill er 27. august 2020.

Lurer du på noe?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med saksbehandler Anders Jørstad, telefon 996 96 305, eller e-post anjo10@lillestrom.kommune.no.