Kvartal 15 foreslås regulert til bolig, kontor, forretning, bevertning, hotell og tjenesteyting. Dagens regulering av Nittedalsgata 39 til bevaring videreføres, og det foreslås etablert et allment tilgjengelig torg i tilknytning til bygget.

Saksdokumentene finner du her 
Planen finnes også på servicesenteret i 1. etasje på Lillestrøm rådhus.

 

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er 29.01.2022.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/02513.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Hege Cecilie Ludvigsen på e-post: helu01@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.