Formålet med reguleringsplanen er å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for gående, syklende og kollektivtrafikken mellom Strømmen og Lillestrøm. Det legges til rette for etablering av ny gang- og sykkelvei på nordsiden av Strømsveien, samt nytt kollektivfelt i vestlig retning mellom Ruth Maiers gate og eksisterende rundkjøring i Sagdalen.

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er 01.03.2021.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/00744.  

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Helene Heegaard på e-post: helene.heegaard@lillestrom.kommune.no eller kontakte kommunens sentralbord på tlf 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.
Oppgi saksnummer PLAN-20/00744 ved alle henvendelser.