Kommunestyret behandlet 27.01.2021 resultatet av mekling av innsigelser til kommuneplanens arealdeler. Fire endringer ble vedtatt. 

Disse endringene er lagt ut til offentlig ettersyn:

  • Tidligere Skedsmo: IA2/G5 Idrettsanlegg på Nordbyjordet - endret avgrensning og bestemmelser
  • Tidligere Skedsmo: Ny veg over Nordbyjordet  - tilbakeføres til LNF-formål
  • Tidligere Skedsmo: KF 12 Nordbyjordet, kombinert formål - tilbakeføres til LNF-formål
  • Tidligere Skedsmo: B 7 Kløverenga boligfelt - beholdes som bolig, ny bestemmelse
  • Tidligere Fet: B 17 Boliger ved Warå mølle– beholdes som bolig, nye bestemmelser
  • Tidligere Fet: B 15 Boliger - tilbakeføres til LNF-formål
  • Tidligere Fet: B 16 Boliger - tilbakeføres til LNF-formål
  • Tidligere Sørum: Veg til Ausenfjellet næringsområde – tilbakeføres til LNF-formål

Saksdokumenter finner du her. 

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er 30.03.2021.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer 20/28883.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Anne Grindal Søbye på e-post: AnneGrindal.Sobye@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer 20/28883 ved alle henvendelser.