Planen legger til rette for å heve eksisterende flomvoller ved Sundstuveien 10, 12, 14, 16 og veiarealet øst for bebyggelsen i Sundveien. Etablere flomvern av bebyggelsen i Sundstuveien 2 og boligfeltet ved Sundveien, på østsiden av Leira.

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen

Planen finnes også på servicesenteret i 1. etasje på Lillestrøm rådhus.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er 01.03.2021.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/00713.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med Vetle Hommersand på e-post: vetle.hommersand@lillestrom.kommune.no eller kontakte kommunens sentralbord på tlf 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer PLAN-20/00713 ved alle henvendelser.