Hoveddokumentene i planforslaget finner du nederst på siden. Planen finnes også på servicesenteret i 1. etasje på Lillestrøm rådhus.

Fullstendig liste over saksdokumentene med alle vedlegg fra førstegangsbehandlingen i hovedutvalg for miljø og samfunn 24. august 2022 finner du i politisk møtekalender.

Planen legger til rette for videreutvikling av landbruksrelatert næringsvirksomhet og bekrefter dagens bruk. Eksisterende bygningsmasse videreføres med åpning for etablering av nye næringslokaler innenfor delfelt BKB1. Områdets grønnstruktur og vegetasjon skal ivaretas, for å sikre en buffer mellom bebyggelsen og det tilgrensede landbruksområdet. I tillegg stiller planen krav til opparbeidelse av trafikksikker adkomst for myke trafikanter internt i området.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er 17.10.2022.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/01128

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler Tomine Stray Evenbye på e-post TomineStray.Evenbye@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf: 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer PLAN-20/01128 ved alle henvendelser.

Dokumenter