Detaljreguleringsplan for Sagelva barnehage på Strømmen er nå lagt ut på høring (offentlig ettersyn)

Planen legger til rette for reetablering og utvidelse av eksisterende barnehage på Strømmen. Dagens arealbruk videreføres med funksjonene barnehage, sambruksparkering med Slora idrettspark, offentlig friområde og tursti langs Sagelva. 

Dokumenter

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er 1. mars 2020.

Du kan sende innspillet til postmottak@lillestrom.kommune.no
eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/00666.  

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Helene Heegaard på telefon 417 65 364, eller epost: helene.heegaard@lillestrom.kommune.no