Forslagene til endring er vurdert til i liten grad å påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, de går ikke ut over hovedrammene i planen, og berører heller ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Alle saksdokumentene ligger vedlagt i bunn av annonsen.

Har du innspill?

Frist for å komme med innspill er 16. mars.

Du kan sende innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no

eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspill med plansak PLAN-20/00640.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Jeppe Wethal på tlf 95 55 91 99 eller epost: Jeppe.Wethal@lillestrom.kommune.no

Saksdokumenter