Området som er på ca. 55 mål, omfatter gårdsnummer 30 bruksnummer 152 samt deler av gårdsnummer 30 bruksnummer 279, og er i kommuneplanens arealdel regulert til næringsvirksomhet og kjørevei. I eldre reguleringsplan er området regulert til industri.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til
Arkitektene Astrup og Hellern v/ Hanne Embretsen,
telefon 47 32 49 41 eller e-post: hem@aaoh.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 

Her kan du lese planinitiativet

Her kan du lese referatet fra oppstartmøtet 

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til

Astrup og Hellern v/ Hanne Embretsen, hem@aaoh.no

med kopi til
postmottak@lillestrom.kommune.no
eller 
Lillestrøm kommune, Avdeling for byutvikling 
Postboks 313
2001 Lillestrøm

Frist for å komme med innspill er 20.02.2020.

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven