Forslagene til endring er vurdert til i liten grad å påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, de går ikke ut over hovedrammene i planen, og berører heller ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Planendringen behandles derfor som en endring etter enklere prosess (Plan- og bygningsloven § 12.14, andre ledd).

Alle saksdokumentene er tilgjengelige nederst i saken.

Har du innspill?

Frist for å komme med innspill er 08.01.2020.

Merknader kan sendes til:

andreas.kaarbo@norconsult.com
eller per brev til:
Norconsult, pb.626, 1303 SANDVIKA

Merk innspillet med referansenummer: 5208265.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte:

Andreas Kaarbø, Avdelingsleder Arealplan, Norconsult, Jessheim
andreas.kaarbo@norconsult.com
Tlf: +47 45 28 61 01

Saksdokumenter

  1. Varslingsbrev med beskrivelse av endringsforslaget
  2. Forslag endret plankart for reguleringsplan for Brøter Østre
  3. Forslag endret bestemmelser for reguleringsplan for Brøter Østre
  4. Gjeldende plankart for reguleringsplan for Brøter Østre
  5. Gjeldende bestemmelser for reguleringsplan for Brøter Østre
  6. Forslag endret bestemmelser for reguleringsplan for Kjeller Nord
  7. Gjeldende plankart for reguleringsplan for Kjeller Nord
  8. Godkjent byggeplan for rundkjøring RV 226, Brøter