Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy for utbygging og vern av arealer. Langsiktig arealstrategi gir de viktigste prioriteringene for framtidig arealbruk, og vil gi grunnlag for videre arbeid med ny arealdel for Lillestrøm kommune. Planprogrammet beskriver føringer, status/utfordringer, utredninger, medvirkning og framdrift for planarbeidet.

Kommunedirektørens forslag til langsiktig arealstrategi og planprogram ble presentert for formannskapet i webinar 17.03.2021. Se webinaret her

Dokumenter på høring:

 

Saksdokumenter fra formannskapets behandling finner du her

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er 20.05.2021.

Merk innspillet med saksnummer 20/61591.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Anne Grindal Søbye på e-post: AnneGrindal.Sobye@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer 20/61591 ved alle henvendelser.