Vedtak:

  • Tidligere Skedsmo: KF 29 Oslo Kristne senter - beholdes som tjenesteyting
  • Tidligere Fet: D 1 Dypdalen massemottak - beholdes som landbruks-, natur- og friluftslivsformål (LNF-formål)
  • Tidligere Fet: B 20 Boliger Svingen – Fråstad - beholdes som LNF-formål
  • Tidligere Fet: Endringer av bestemmelser for flom og skred

Saksdokumenter finner du i møtekalenderen

Det er ikke klageadgang på vedtaket. Noen endringer som følger av meklingen av innsigelser må på høring. Disse finner du her.