Følgende endringer ble vedtatt:

  • Tidligere Skedsmo: IA2/G5 Idrettsanlegg på Nordbyjordet - endret avgrensning og bestemmelser
  • Tidligere Skedsmo: Ny veg over Nordbyjordet  - tilbakeføres til LNF-formål
  • Tidligere Skedsmo: KF 12 Nordbyjordet, kombinert formål - tilbakeføres til LNF-formål
  • Tidligere Skedsmo: B 7 Kløverenga boligfelt - beholdes som bolig, ny bestemmelse
  • Tidligere Fet: B 17 Boliger ved Warå mølle– beholdes som bolig, nye bestemmelser
  • Tidligere Fet: B 15 Boliger - tilbakeføres til LNF-formål
  • Tidligere Fet: B 16 Boliger - tilbakeføres til LNF-formål
  • Tidligere Sørum: Veg til Ausenfjellet næringsområde – tilbakeføres til LNF-formål

Vedtaket kan ikke påklages. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Lillestrøm kommune etter reglene i plan- og bygningslovens § 15-1

Saksdokumentene finner du her