Planen legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse med maksimalt 8 boenheter. I tillegg tilrettelegger planen for utbedring av ny kryssløsning mot Blakerveien/Toreidveien. Planen innebærer omregulering fra offentlig allmennyttig formål til henholdsvis bolig og landbruk-, natur-, og friluftslivsformål.

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.

Ønsker du å klage?

Fristen for å klage på den vedtatte planen er 26.02.2021.

Evt. klage sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Klagen må merkes med saksnummer PLAN-20/00002.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Lisa Lyngmo på epost: lisa.lyngmo@lillestrom.kommune.no