Planområdet ligger på Balnes ca. 2 km nordvest for Fetsund sentrum, og er på ca. 21 daa.
Planen legger til rette for 29 nye boenheter fordelt på 17 leiligheter i rekkehus og 12 leiligheter i lavblokk. Planen omfatter også 7 eksisterende boliger og et sentralt lekefelt.

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.

Ønsker du å klage?

Fristen for å klage på den vedtatte planen er 02.03.2021.

Eventuell klage sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Klagen må merkes med saksnummer PLAN-20/00646.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte saksbehandler Inge Fagerhaug på epost: inge.fagerhaug@lillestrom.kommune.no

 

Det kan være du har krav på erstatning eller innløsning av din eiendom som følge av planvedtaket dersom vilkårene i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.