Endringen medfører at bestemmelsene er endret slik at de presiserer at det skal etableres brøytetett rekkverk langs eiendom gnr/bnr 321/30, Eidsveien 499.
Bakgrunnen for endringen er en klage som kom inn på den vedtatte planen. Øvrige klagepåstander ble avvist, og saken er sendt til Statsforvalteren.

Alle saksdokumenter finner du i møtekalenderen.

Ønsker du å klage?

Du kan klage på vedtaket innen 22.01.2020

Eventuell klage sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no
eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer 20/00764

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Iselin Breirem på telefon 478 46 127 eller epost: iselin.breirem@lillestrom.kommune.no

Det kan være du har krav på erstatning eller innløsning av din eiendom som følge av planene, dersom vilkårene i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt.
Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.