Planen legger til rette for en endring av reguleringsformål i eksisterende plan i tråd med kommuneplanens bestemmelser for å kunne etablere bevertning (McDonald’s) på området.

Formålene bevertning og bensinstasjon er lagt til dagens formål. I tillegg gjøres andre mindre oppdateringer for å oppdatere planen i henhold til dagens kommuneplan.

Planforslaget inneholdt to alternativer til parkeringskrav for formålet bevertning. Alternativ 2, kommunedirektørens forslag, ble vedtatt. Alternativ 2 tillater 12 parkeringsplasser, samt 1-2 HC-plasser og minst 2 hurtigladeplasser for formålet bevertning.

Dokumenter

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen

Ønsker du å klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen fire uker, frist: 05.05.2021.

Eventuell klage kan sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer: PLAN-20/00831

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til saken kan du kontakte saksbehandler på e-post: birgit.hagen@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf. 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler. Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.