Hovedutvalg for miljø og samfunn har i møte 25.08.2021 vedtatt endring etter enklere prosess av reguleringsplan for Melby Tømte.

Planområdet ligger langs Tømteveien på Skjetten og er på ca 66 daa. Planen legger til rette for at det tillates kjedet tomannsboliger, i tillegg til kjedet eneboliger og rekkehus som tidligere vedtatt. Det tillates også en frittstående tomannsbolig. En bolig flyttes fra felt BKS2 til BKS1, uten at dette øker bebygd areal for feltene.

Detaljreguleringsplanen med bestemmelser og øvrige saksdokumenter finner du i møtekalenderen.

Ønsker du å klage?

Fristen for å klage på den vedtatte planen er 02.10.2021.

Eventuell klage sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no  eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Klagen må merkes med saksnummer PLAN-20/00092.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte saksbehandler Jeppe Wethal på epost: jeppe.wethal@lillestrom.kommune.no

Det kan være du har krav på erstatning eller innløsning av din eiendom som følge av planvedtaket dersom vilkårene i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.