Planen legger til rette for utbygging av ny bru over Glomma ved Fetsund, samt nytt veianlegg fra Hovinhøgda til Kringen.

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen 

Kartutsnitt kan du se her

Vedtak av kommunedelplan kan ikke påklages jf plan- og bygningsloven § 11-15.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Håvard Mageli på telefon 97961014, eller epost: hama04@lillestrom.kommune.no