Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen

Ønsker du å klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker.

Eventuell klage sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer PLAN-20/02513.  

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte saksbehandler på epost: helu01@lillestrom.kommune.no eller kontakte kommunens sentralbord på tlf. 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.