Endring av detaljreguleringsplan for Nitteberg felt B15 og B16 er nå vedtatt etter enklere prosess.

Planen legger til rette for 48 rekkehus langs Elvengveien på Kjeller, fortau langs Elvengveien, samt gangforbindelser over til øvrige områder i Nittebergplanen.

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen for Skedsmo.

Kartutsnitt finner du her.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Jeppe Wethal, telefon 66 93 84 11 / 95 55 91 99, eller e-post: jewe01@lillestrom.kommune.no

Ønsker du å klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen den 04.01.2020. Du kan sende klage til postmottak@lillestrom.kommune.no. Merk klagen med saksnummer 2019/7922.

Eventuelt kan den sendes til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.