Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen

Ønsker du å klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker. 

Eventuell klage sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller
Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer PLAN-20/00664.   

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Hege Cecilie Ludvigsen
 66 93 84 47
 HegeCecilie.Ludvigsen@lillestrom.kommune.no