Endringen medfører flytting biloppstillingsplass for brukere av småbåthavnen i Holsevja. Tidligere oppstillingsplass er tatt ut og erstattet med grøntstruktur. Biloppstillingsplassen for brukere av småbåthavnen er nå lokalisert fremfor utsalgsbutikken til Stangeskovene trelast.
Bakgrunnen for endringen er en klage som kom inn på den vedtatte planen.

Alle saksdokumenter finner du i møtekalenderen

Ønsker du å klage?

Du kan klage på vedtaket innen 20.01.2021.

Eventuell klage sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no
eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer 20/02186

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Vetle Hommersand på telefon 93 02 71 22, eller epost: vetle.hommersand@lillestrom.kommune.no

Det kan være du har krav på erstatning eller innløsning av din eiendom som følge av planene, dersom vilkårene i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.