Dokumenter

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen

Ønsker du å klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker, 19/09.2020. Eventuell klage sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer PLAN-20/00439

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Jeppe Wethal på telefon 9555 9199, eller epost: jeppe.wethal@lillestrom.kommune.no.