Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen

Ønsker du å klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen 30 mai. 

Eventuell klage sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller
Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer PLAN-20/00640.   

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Jeppe Wethal på telefon 95 55 91 99, eller epost: Jeppe.Wethal@lillestrom.kommune.no