Da kommunestyret vedtok kommuneplanen 12. juni 2019, ble forslag til endring av deler av kommuneplanen samtidig vedtatt lagt på høring. Forslaget var på høring 07.11.2019 – 21.12.2019. Forslag om boliger på friområde ved tennisbanene på Strømmen ble ikke vedtatt, men det ble gjort endringer i planbestemmelsene.

Lillestrøm kommunestyre vedtok endringer av planbestemmelsene til Kommuneplanen 2019 – 2030 i sitt møte 20.mai 2020. 

I følge Plan- og bygningsloven kan ikke kommunestyrets vedtak om kommuneplanen påklages. Grunneiere som har fått ubebygd eiendom avsatt til offentlige områder kan i noen tilfeller ha krav på erstatning.