Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.

Ønsker du å klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker.

Eventuell klage sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer PLAN-20/00667.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Marie Fidjeland på epost: Marie.Fidjeland@lillestrom.kommune.no eller på telefon: 66 93 80 00.