Vedtatt detaljreguleringsplan for Kvartal 39

Planen legger til rette for boligutbygging samt utadrettet virksomhet.

Kommunestyret har vedtatt detaljreguleringsplan for Kvartal 39

Planen legger til rette for boligutbygging samt utadrettet virksomhet.

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.

Ønsker du å klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker. 

Eventuell klage sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no 
eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer 20/00663. 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Henriette Backer på telefon 90 87 78 98, eller epost: henriette.backer@lillestrom.kommune.no