Kommunestyret har vedtatt detaljreguleringsplan for Kvartal 39

Planen legger til rette for boligutbygging samt utadrettet virksomhet.

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.

Ønsker du å klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker. 

Eventuell klage sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no 
eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer 20/00663. 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Henriette Backer på telefon 90 87 78 98, eller epost: henriette.backer@lillestrom.kommune.no