Vedtatt detaljreguleringsplan for Løkenåsen felt C2

Planen legger til rette for blokkbebyggelse med leiligheter i varierende størrelse samt uteoppholdsarealer for beboere i alle aldre.

Kommunestyret vedtok i møte 29.01.2020 detaljreguleringsplan for Løkenåsen felt C2.
Reguleringsplanen legger til rette for blokkbebyggelse med leiligheter i varierende størrelse samt uteoppholdsarealer for beboere i alle aldre.

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.

Ønsker du å klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen mandag 9. mars 2020.

Eventuell klage sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no
eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer 20/00682.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Vetle Hommersand på telefon 93 02 71 22, eller e-post: vetle.hommersand@lillestrom.kommune.no