Kommunestyret har vedtatt Detaljreguleringsplan for ny ungdomsskole og flerbrukshall/idrettshall i Sophie Radichs vei.

Planen legger til rette for etablering av ny ungdomsskole med tilhørende flerbrukshall/idrettshall. Skolen skal ha en sterk miljø- og forskningsprofil som skal gjenspeiles i byggene og landskapet rundt.

Planen er vedtatt med innsigelse til parkeringsdekningen fra Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune.

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.

Ønsker du å klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker. 

Eventuell klage sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no 
eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer 20/00664.   

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Hege Cecilie Ludvigsen på telefon 66 93 84 47, eller epost: HegeCecilie.Ludvigsen@lillestrom.kommune.no