Kommunestyret har vedtatt reguleringsplan for golfbane på Vigernes.

Planen legger til rette for utvidelse av golfbanen på Vigernes langs riksvei 22 fra 6 til 9 hull.

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.

Ønsker du å klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker. 

Evt. klage sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no
eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med plansak PLAN-20/00638.

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Jeppe Wethal på tlf 95 55 91 99 eller epost: Jeppe.Wethal@lillestrom.kommune.no.