Kommunestyret har vedtatt reguleringsplan for Melby-Tømte.

Planen legger til rette for opp til 103 boliger bygget som konsentrert småhusbebyggelse langs Tømteveien, samt barnehage sørvest i planområdet.

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.

Ønsker du å klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker. 

Evt. klage sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no
eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med plansak PLAN-20/00448.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Jeppe Wethal på tlf 95 55 91 99 eller epost: Jeppe.Wethal@lillestrom.kommune.no