Om kommuneplanen 2019 - 2030

Kommuneplanens dokumenter:

Arealdelen med kommuneplankartet, planbestemmelser og tilhørende plandokumenter

Skedsmo kommunestyre vedtok Kommuneplanen 2019-2030 i sitt møte den 12. juni 2019

Lillestrøm kommunestyre vedtok endringer av planbestemmelsene til Kommuneplanen 2019 - 2030 i sitt møte 20. mai 2020

Lillestrøm kommune vedtok endringer som følge av mekling av innsigelser til Kommuneplanen 2019 – 2030 i sitt møte 27.januar 2019 Noen endringer ble lagt på høring.

Etter høring av endringer ble disse vedtatt av kommunestyret 16.06.2021

I følge Plan- og bygningsloven kan ikke kommunestyrets vedtak om kommuneplanen påklages. Grunneiere som har fått ubebygd eiendom avsatt til offentlige områder kan i noen tilfeller ha krav på erstatning.