Planforslag for kommuneplanens arealdel ble lagt på høring av formannskapet 01.06.2022. 

1.   Planbeskrivelse
2.   Plankart (PDF) 
3.1 Bestemmelser
3.2 Vedlegg til bestemmelsene 
4.   ROS-analyse til kommuneplanens arealdel
5.   ROS-KU og egnethet for nye byggeområder
6.   Befolkningsprognose
7.   Arealregnskap

Saksfremlegg til formannskapet sak 94/22
Saksprotokoll formannskapet sak 94/22 01.06.2022

 

Kommunestyret la 07.09.2023 forslag om endring av kommuneplanens arealdel for to delområder ved Sørumsand verksted på tilleggshøring.
Her finner du oversikt over endringer i plandokumentene
Reviderte dokumenter:

1.   Planbeskrivelse
2.   Plankart (PDF)
3.1 Bestemmelser
5.   ROS-KU og egnethet for nye byggeområder

Som en del av planforslaget er det gjennomført delutredninger som gir faglige forslag til plankart og bestemmelser for utbyggingsområder og hensynssoner. Disse er senere vurdert og samordnet, det vil si at planforslaget på visse punkter kan avvike fra delutredningenes anbefalinger. Se delutredningene.