Gebyrregulativ 

Se alle gebyrregulativene

Regulering og plansaker

Generelle bestemmelser plansaker

  2021  
For søknad eller arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser er timesatsen  1.250 kr

Reguleringsplaner

Oppstartsgebyr 30.000 kr
Grunnbeløp (behandlingsgebyr) 100.000 kr

Gebyr for planområdets areal (tillegg til grunnbeløpet)

  2021  
Tillegg pr m2 BRA for arealer innenfor sentrumsformålet (definert i kommuneplanen) opptil 20.000m2       20 kr
           
Tillegg pr. m2 BRA for arealer innenfor sentrumsformålet for arealer utover 20.000 m2 2 kr
     
Tillegg pr. m2 BRA for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) opptil 20.000 m2 15 kr
     
Tillegg pr m2 BRA for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) utover 20.000 m2 1 kr

Gebyr for bebyggelsens areal (tillegg til grunnbeløpet)

  2021  
Tillegg pr m2 BRA 0-10.000 m2 innenfor sentrumsformålet 32 kr
     
Tillegg pr m2 BRA 10.000-20.000 m2 innenfor sentrumsformålet 27 kr
     
Tillegg pr m2 BRA for areal utover 20.000 m2 innenfor sentrumsformålet 12 kr
     
Tillegg pr m2 BRA 0-10.000 m2 22 kr
     
Tillegg pr m2 BRA 10.000-20.000 m2 17 kr
     
Tillegg pr m2 BRA areal utover 20.000 m2 7 kr

Mindre endring av reguleringsplan, jf PBL § 12-14

  2021  
Små endringer  av formålsgrenser, eller endringer som inngår i behandling av delesak, og som varsles og høres sammen med slik sak 60.000 kr
     
Øvrige mindre endringer som behandles som selvstendig sak med egen varsling og høring eksternt 120.000 kr

Konsekvensutredninger, jf PBL § 4-2

  2021  
Der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, og der det oppstår utredningsplikt for vedlegg II-tiltak, skal det for behandling av konsekvens-utredninger betales et gebyr i prosent av gebyret for planområdets areal 75 %

 

Plansaksgebyret for 2021 ble vedtatt i kommunestyret 16.12.20