Hva betyr det for deg?

Dette betyr at den som i dag har bevilling for salg eller skjenking av alkohol, må søke om ny bevilling for ny bevillingsperiode. Når kommunen mottar søknaden, vil vi be politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene om opplysninger som har betydning for vurdering av alkohollovens vandelskrav.

Vi vil også gjøre en vurdering av om virksomhetens konsept og drift er i tråd med kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Når alle søknader er ferdig gjennomgått behandlet, vil vi fremme sak til kommunestyret om fornyelse av bevillinger. Det er planlagt at slik sak vil bli behandlet i september.

Du må søke om fornyelse av bevillingen

De virksomheter som ønsker å videreføre driften, må søke om fornyelse av bevilling. Dette gjelder både de som har salgsbevilling og de som har skjenkebevilling. Søknadsfristen er den 9. mars

  • Fornyelse av skjenkebevilling
Søk om fornyelse av skjenkebevilling

 

  • Fornyelse av salgsbevilling
Søk om fornyelse av salgsbevilling

Hva skjer hvis jeg ikke søker?

Dersom du ikke søker innen fristen, risikerer du at søknaden din ikke blir klar til politisk behandling i september, og du vil miste bevillingen du nå har vil da falle bort den 30.09.2020.

Du har da ingen alkoholbevilling tilknyttet driften før din søknaden din er politisk behandlet ved møtet i oktober.