Eiendomsskatt i Lillestrøm kommune

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommuner kan vedta å innføre. Det er eiendomsskattekontoret i kommunen som skriver ut eiendomsskatten.

Eiendomsskatten faktureres i 2 terminer, med forfall 1. juni og 1. november.
Både Fet, Skedsmo og Sørum hadde en eiendomsskatt med en skattesats på 2 promille på alle bolig- og næringseiendommer, og for Skedsmo og Sørum også på ubebygde tomter.

Bakgrunn

Fellesnemnden for sammenslåing av Fet, Skedsmo og Sørum kommuner vedtok at Lillestrøm kommune skal ha eiendomsskatt med en skattesats på 2 promille på alle eiendommer i den nye kommunen. Dette er bekreftet i Lillestrøm kommunestyrets budsjettvedtak 17.12.2019.

Regelverk