Bakgrunn for takseringen

Kommunestyret i Lillestrøm kommune fattet 16.12.2020 vedtak om videreføring av eiendomsskatt. I forbindelse med etablering av ny kommune, er det nødvendig å utarbeide nye takster basert på nye retningslinjer for Lillestrøm kommune.

Hvilke eiendommer skal takseres

Eiendommer som mangler boligverdi, skal takseres. Dette gjelder all næringseiendom, fritidseiendom og ubebygde tomter.
Boligeiendommer får eiendomsskatten sin med bakgrunn i boligverdi fra Skatteetaten og dette videreføres på samme måte som tidligere. Noen få boligeiendommer mangler boligverdi, og disse takseres av kommunen.

Hvordan foregår befaringen

Alle eiendommer som skal takseres, vil få brev om befaring i forkant. Det skal kun foretas utvendig befaring, og det er derfor ikke nødvendig at du som eier er til stede.

Takstfirma Verditaksering Kjell Larsen AS (VKL) er engasjert av kommunen til å foreta befaring på vegne av kommunen. Besiktigelsen gjennomføres i løpet av høsten og vinteren 2021. Alle eiendommer som skal takseres og befares, får tilsendt brev om dette i forkant.

Ønsker du å være til stede ved befaring, kan du ta kontakt med kommunen på e-post eller telefon etter at du har mottatt brev om befaring. E-post kan sendes til eiendomsskatt@lillestrom.kommuen.no. Du kan også ringe oss på telefon 66 93 80 00.

Du må merke henvendelsen med gårds- og bruksnummeret og oppgi din kontaktinformasjon hvis du sender e-post.

Befaring av eiendommer uten at du har fått brev

Takseringsfirma Verditakst Kjell Larsen (VKL) skal hjelpe sakkyndig nemnd med utarbeidelse av retningslinjer. For at nemnda skal ha et godt datagrunnlag for å utarbeide gode retningslinjer, er det behov for å befare ulike type eiendommer i kommunen. Disse befaringen er kun ment som internt hjelpemiddel og fører ikke til at det utarbeides takst.

Hvordan fastsettes taksten

Eiendommer uten boligverdi takseres med bakgrunn i retningslinjer utarbeidet og vedtatt av sakkyndig nemnd.
Les retningslinjer for taksering av eiendommer