Skolene er på grønt nivå per 4. august 2021

Tidene varierer mellom skolene og de ulike trinnene. På noen skoler slutter de ulike gruppene/klassene på forskjellige tidspunkt og derfor er ikke slutt-tidene oppgitt.

Asak skole  

 • 1. trinn: 09.30
 • 2.-7 trinn: 09.00 
 • 8. -10. trinn: 09.15  

Bingsfoss ungdomsskole 

 • 8-10. trinn: 08.45

Blaker skole 

 • 1. trinn: 09.00
 • 2.- 7. trinn: 08.30

Brånås skole 

 • 1. trinn: 09.00 - 11.30
 • 2.- 4. trinn: 08.30 - 12.10
 • 5. - 7. trinn: 08.30 - 12.10

Bråtejordet skole 

 • 8. trinn: 08.30 - 11.30
 • 9. og 10. trinn: 08.00 - 11.00

Dalen skole 

 • 1. trinn: 09.00-12.45
 • 2. - 7. trinn: 08.00-12.45

Frogner skole og kultursenter

 • 2. - 7. trinn: 08.30
 • 1. trinn: 09.00 og 11.00 – egne innkallinger er sendt ut

Frydenlund skole 

Kontakt skolen for informasjon.

Garderåsen skole 

 • 1. trinn: 09.30 - 12.00
 • 2. - 7. trinn: 08.30 - 13.00 

Gjellerås skole 

 • 1. trinn:  09.00 - 11.45
 • 2. trinn - 7. trinn: 08.15 - 13.15

Hovinhøgda skole

 • 1. trinn: 09.00 - 12.30
 • 2. - 7. trinn: 08.30 - 12.30

Kjeller skole 

 • 1. trinn:
  • rosa og gul gruppe 09.00 – 11.00
  • oransje og grønn gruppe 10.30 – 12.30
 • 2. - 7. trinn: 08.30 - 12.00
 • 8. trinn: 09.30 - 12.00
 • 9. - 10. trinn: 08.30 - 12.00

Kjellervolla skole 

 • 8. trinn: 10.00  
 • 9. - 10. trinn: 09.00  

 Lillestrøm kulturskole 

Undervisningen starter i 34, fra og med mandag 23. august

Lillestrøm voksenopplæring 

Alle elever starter 18. august

Riddersand skole 

 • 1. trinn: 10.00 - 12-30
 • 2. - 7. trinn: 08.30 - 12.30

Sagdalen skole 

 • 1. trinn:
  • 1A: 10.00
  • 1B: 10.15
  • 1C: 10.30
  • 1D: 11.00
 • 2. - 7. trinn 09.00 

Skjetten skole 

 • 1. trinn har oppmøte ved amfiet i skolegården (SFO er ikke åpent for 1. trinnet denne morgenen).
  • 1A:  09.00 - 11.00
  • 1B: 09.30 - 11.30
  • 1C: 10.00 - 12.00
  • 1D: 10.30 - 12.30
 • 2. - 4. trinn: 08.30 - 12.00
 • 5. - 7 trinn: 08.40 - 12.15

Skåningsrud skole og ressurssenter

Skolen starter 08.45 for alle elever.

Stav skole 

8. trinns-elever får innkalling til individuelle oppstartsamtaler 

9. trinn: 09.00 - 11.50 

10. trinn: 09.00 -11.50 

Sten-Tærud skole 

1. trinn: 10.00 - 12.00  

2. - 10. trinn:  09.00 - 13.00  

Sørum skole

 • 1. trinn: 09.00 - 12.00
 • 2. - 7. trinn: 08.30 - 12.20

Sørumsand skole 

 • 1. trinn: 09.00 - 12.00
 • 2. - 7. trinn: 08.30 - 14.00 

Tæruddalen skole

 • 8. trinns elever får innkalling til individuelle oppstartsamtaler med foresatte
 • 9. - 10. trinn: 08.20 - 11.40 

Vardeåsen skole 

 • 1. trinn: 09.30 - 12.00
 • 2. - 4. trinn: 09.00 - 12.30

Elevene møter opp ute i amfiet. 

Vesterskaun skole 

 • 1. trinn: 09.00
 • 2. - 7. trinn: 08.15

Vigernes skole

 • 1. trinn: 10.00 - 12.00
 • 2.- 7. trinn: 09.00 - 12.30

Volla skole 

Oppstart er mandag 16. august

 • 1. trinn:  09.30 - 11.30
 • 2. - 7. trinn:   08.15 - 13.05  

Østersund ungdomsskole 

 • 8. - 10. trinn: 08.30 - 14.40 

Åsenhagen skole 

 • 1. trinn: 10.00 - 12.30 - oppmøte i nedre skolegård 
 • 2. - 7. trinn: 09.00 - 12.45