Skoler og barnehager i gult

Det ble besluttet at grunnskoler, voksenopplæring og barnehager i Lillestrøm blir satt i gult fra og med mandag 13.12.21 til og med 14.1.2022.

Fredag 14. januar ble det besluttet å opprettholde gult nivå i barnehager og grunnskoler. Videregående skoler og voksenopplæring går tilbake til grønt nivå.

Beslutningen er tatt i samråd med kommuneoverlegen og FHI.

Dette betyr gult nivå for deg.

Ordinær åpningstid fra 10. januar

De kommunale barnehagene og SFO går tilbake til ordinær åpningstid fra mandag 10. januar, så lenge de klarer å ha tilstrekkelig bemanning for å opprettholde forsvarlig drift.

Fra 1. januar er ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen unntatt smittekarantene i arbeidstiden. I tillegg vil ansatte som er vaksinert med 3. dose være fritatt for karanteneplikten en uke etter vaksinasjon.

Med bakgrunn i disse endringene mener vi at det ikke lenger er grunnlag for å opprettholde redusert åpningstid for alle kommunale barnehager og SFO-er.

Ansattsituasjonen og drift på gult nivå er fortsatt utfordrende for barnehagene og skolene og vi er forberedt på at det kan bli reduksjon i tilbud eller åpningstid på enkeltskoler, barnehager og/eller enkeltklasser/avdelinger.

Så lenge kommunal barnehage holder åpent i syv timer vil det ikke bli redusert foreldebetaling.

Redusert faktura for SFO

Grunnskoler i Lillestrøm har blitt driftet på gult nivå siden 13. desember. I tillegg har åpningstiden i SFO blitt redusert og den 17. desember ble det innført heldigital undervisning.

Som en praktisk konsekvens av kommunestyrets vedtak om digital hjemmeskole, gir SFO kun tilbud til barn av foreldre i kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, samt barn med særlige behov fram til og med 21.12.2021. Fra 22.12.2021 vil det i utgangspunktet gis et ordinært SFO-tilbud fra 08.00 til 15.30.

Når man på grunn av smittesituasjonen og pandemien må begrense åpningstiden i SFO, vil dette føre til reduksjon av foreldrebetaling dersom åpningstiden reduseres med mer enn 2,5 timer per dag. Dersom SFO må stenge skal man ikke betale for dagene det holdes stengt. Foreldrebetalingen vil da bli redusert og faktura vil bli justert så snart som praktisk mulig.

Det vil gis fratrekk i betaling for de dagene SFO har vært stengt. SFO har utenom disse dagene hatt en åpningstid som ikke gir grunnlag for reduksjon i foreldrebetaling. På grunn av kort tidsfrist, samt uforutsigbarhet knyttet til drift etter 22.12.21, har kommunen ikke hatt mulighet til å korrigere faktura for stengte dager i desember. Fakturaen for desember må derfor betales i sin helhet, og korrigering for stengte dager blir justert så snart som mulig.