Om skolen

 • Lillestrøm voksenopplæring har lokaler på to steder; Skedsmokorset og Blaker
 • 1.januar 2020 ble voksenopplæringen i Fet og Sørum og Skedsmo til Lillestrøm voksenopplæring.
 • Det jobber cirka 40 personer her totalt med lærere, ledelse og merkantilt.
 • Vi har rundt 450 elever.
 • Våre deltakere er blant annet fra: Syria, Eritrea, Etiopia, Kongo, Afghanistan, Thailand, Vietnam, Irak, Somalia, Pakistan, Iran, Polen og Russland.

Åpningstider i resepsjonen

Mandag
Telefon: klokka 09.30 - 11.30
Resepsjon: klokka 08.30 - 09.30 og 12.15 - 13.00

Tirsdag
Telefon: klokka 08.30 - 11.30
Resepsjon: klokka 12.15 - 15.00

Onsdag
Telefon og resepsjon: 08.30 - 11.30

Torsdag
Telefon: klokka 08.30 - 11.30
Resepsjon: klokka 12.15 - 15.00

Fredag
Telefon: klokka 12.15 - 14.00
Resepsjon: klokka 08.30 - 11.30

Vil du starte på norskkurs eller grunnskole?

Du må avtale en inntakssamtale, dersom du ønsker på begynne på kurs. 
Kontakt ekspedisjonen på telefon 66 93 80 10, eller send epost til livo@lillestrom.kommune.no  for å avtale tidspunkt.

 • Husk å ta med gyldig oppholdskortog ID. 
 • Er du EØS eller EU-borger må du ta med bostedsattest
 • Det kan ta 2-3 uker fra du søker (inntaksmøte) til du får svar per post. 

Forberedende voksenopplæring (FVO)

 • Lillestrøm voksenopplæring er med i et prosjekt som er kalt Forberedende Voksenopplæring (FVO).  
 • Målgruppen for FVO er voksne som har rett til skoleplass etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven. 
 • Forberedende Voksenopplæringer en modulstrukturert opplæring for voksne, på nivået under videregående opplæring. Du kan lese mer om prosjektet på KompetanseNorge sine nettsider.