Skolen er stengt

Skolen er stengt inntil ny beskjed blir gitt. Dette gjelder vår avdeling på Skedsmokorset og Blaker.
Du kan sende oss e-post på livo@lillestrom.kommune.no eller ringe oss på 66 93 80 10 mellom klokken 09.00-11.00 og klokken 13.00-15.00 alle ukedager.

Om skolen

 • Lillestrøm voksenopplæring har lokaler på to steder; Skedsmokorset og Blaker
 • 1.januar 2020 ble voksenopplæringen i Fet og Sørum og Skedsmo til Lillestrøm voksenopplæring.
 • Det jobber cirka 40 personer her totalt med lærere, ledelse og merkantilt.
 • Vi har rundt 450 elever.
 • Våre deltakere er blant annet fra: Syria, Eritrea, Etiopia, Kongo, Afghanistan, Thailand, Vietnam, Irak, Somalia, Pakistan, Iran, Polen og Russland.

Åpningstider i resepsjonen -Skedsmokorset

Mandag
Telefon: klokka 09.30 - 11.30
Resepsjon: klokka 08.30 - 09.30

Tirsdag
Telefon: klokka 08.30 - 11.30
Resepsjon: klokka 12.15 - 15.00

Onsdag
Stengt

Torsdag
Telefon: klokka 08.30 - 11.30
Resepsjon: klokka 12.15 - 15.00

Fredag
Telefon: klokka 12.15 - 14.00
Resepsjon: klokka 08.30 - 11.30

Vil du starte på norskkurs eller grunnskolen?

Inntakssamtale

Kontakt ekspedisjonen på telefon 66 93 80 10 eller epost til livo@lillestrom.kommune.no for å avtale tidspunkt for inntakssamtale.

 • Husk å ta med gyldig oppholdskort og ID.
 • Er du EØS eller EU-borger må du ta med bostedsattest
 • Det kan ta 2-3 uker fra du søker (inntaksmøte) til du får svar per post.

Adresse for inntakssamtale 

Industriveien 25, 2020 Skedsmokorset

Oversikt over dager og tidspunkt for kurs

Norsk kurs på dagen: mandag – fredag (12 eller 16 timer i uka) fra klokken 09:00 til 12:15
Norskkurs på kvelden: mandag og onsdag (6 timer i uka) fra klokken 17:30 til 20:00

Hva koster det å gå på norskkurs?

 • Mange har rett til gratis norskkurs.
 • Elever som ikke har rett til gratis kurs må betale kursavgiften før første undervisningsdag. Kvittering for betalt kurs må vises frem til lærer første dag på kurs. 
 • Dagtid – pris per time 77 kroner
 • Kveldstid - pris per time 94 kroner
 • Nettkurs koster 1706 kroner per måned
 • Betalingsmåter: Vipps til 137445, merkes «Norskkurs og navnet ditt», eller med bankkort i resepsjonen.
Norskkurs

Vi tilbyr norskkurs for deltakere som har minimum grunnskole fra hjemlandet.

Læreplanen i norsk for voksne innvandrere bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk (2011). I læreplanen er språkferdighetene beskrevet på fire nivåer: A1, A2, B1 og B2.

Vi har klasser på elementært nivå (A1 og A2) og på selvstendig nivå (B1). Vi tilbyr også nettkurs på selvstendig nivå (B1 og B2).

Dager og tidspunkt for kurs  Skedsmokorset

Norskkurs på dagtid:mandag til onsdag, eller onsdag til fredag (12 eller 16 timer i uka) fra klokka 09:00 til 12:15

Norskkurs på kveldstid:mandag og onsdag (6 timer i uka) fra klokken 17:30 til 20:00

Dager og tidspunkt for kurs  Blaker

Norskurs på dagtid: mandag til fredag 09:15 til 13:15

Norskkurs på kveldstid: tirsdag og torsdag kl. 17:30 til 20:00

Forberedende voksenopplæring (FVO)

Lillestrøm voksenopplæring er med i et forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring. Vi følger modulstrukturerte læreplaner i fagene norsk for språklige minoriteter, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Deltakere med behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring følger en egen læreplan og går i grunnmodulen.

Vi har klasser på hver modul:

 • Grunnmodul
 • Modul 1
 • Modul 2
 • Modul 3
 • Modul 4

Elevens norsknivå avgjør plassering i modul, og eleven følger samfunnsfag og naturfag i samme modul som norsk. Det er mulig å få engelsk- og matematikkundervisning på modul under eller over modulen eleven følger i de andre fagene.

Prøver

Du kan komme til oss å ta samfunnskunnskapsprøven, statsborgerprøven og norskprøven. Skal du søke om statsborgerskap må du bestå statsborgerprøven eller ta samfunnskunnskapsprøven på norsk.

Samfunnskunnskapsprøven

 • Prøven skal avslutte 50 timer opplæring i samfunnskunnskap.
 • Prøven varer i maksimalt 1 time (60 minutter)
 • Prøven gjennomføres på pc
 • Du får 38 spørsmål med tre svaralternativer (kun 1 svar er riktig)
 • Du må minst 29 riktige svar for å bestå prøven

Pris 

 • Har du rett og plikt til opplæring i samfunnskunnskap kan du ta prøven gratis 1 gang i din bostedskommune
 • Alle som skal ta prøven gratis må kontakte oss for påmelding
 • Prøven koster 900 kroner
 • Betalingsfrist 24 timer før prøven. Prøven koster 1200 kroner dersom du betaler etter fristen.
 • Du kan betale med VIPPS til nr: 137445 eller med kort i skolens ekspedisjon

 

Meld deg på prøven

 

Her kan du øve til prøven

Statsborgerprøven

 • Prøvedato legges ut på kompetansenorge.no
 • Prøven varer i maksimalt 1 time (60 minutter)
 • Prøven er på norsk
 • Du får 36 oppgaver og hver oppgave har tre svaralternativer hver, der bare ett svar er riktig.
 • Du må ha 24 riktige for å bestå prøven

Pris 

 • Prøven koster 900 kroner
 • Betalingsfrist 24 timer før prøven. Prøven koster 1200 kroner dersom du betaler etter fristen.
 • Du kan betale med VIPPS til nr: 137445 eller med kort i skolens ekspedisjon

 

Meld deg på prøven

 

Her kan du øve til prøven

Norskprøver

Norskprøven har fire delprøver:

 • Leseprøve (inntil 75 minutter)
 • Lytteprøve (25-50 minutter)
 • Skriftlig prøve (90 minutter på A1-A2 og A2-B1, 120 minutter på B1-B2)
 • Muntlig prøve 20-30 minutter

Pris

 • Muntlig prøve koster 1000 kroner
 • Skriftlig prøve koster 1000 kroner
 • Betalingsfrist er 6. februar. Betaler du etter fristen koster prøvene 1300 kroner. 
 • Du kan betale med VIPPS til nr: 137445 eller med kort i skolens ekspedisjon

Viktig info 

 • Det er begrenset antall plasser og du må melde deg på tidligst mulig.
 • Påmeldingen er bindende. Du velger selv om du vil ta alle delprøvene eller bare en av dem.
 • Det er ikke lov å melde seg på samme delprøve to ganger i samme prøveperiode.
 • Du kan ikke ta alle delprøvene på 1 dag.
 • Muntlig prøvedag er en egen dag. Lese, lytte og skriftlig prøve er egen dag.
 • Husk å oppgi riktig adresse. Har du flyttet gi beskjed til oss slik at vi kan endre adressen din.
 • Det er viktig at du fullfører hele påmeldingen. Du er påmeldt når du mottar sms og e-post.

 

Meld deg på prøven

 

Her kan du øve til prøven

Fravær under prøven

Møter du ikke til prøven må du betale for prøven. Har du rett til gratis prøve og ikke møter må du betale neste gang du vil ta prøven.
Er du syk må du sende sykemelding til oss innen 7 dager.

Sykemelding sendes til:
Lillestrøm voksenopplæring
Postboks 313
2003 Lillestrøm

Epost: postmottak@lilestrom.kommune.no

Hva koster det å gå på norskkurs?

 • Mange har rett til gratis norskkurs.
 • Elever som ikke har rett til gratis kurs må betale kursavgiften før første undervisningsdag. Kvittering for betalt kurs må vises frem til lærer første dag på kurs. 
 • Dagtid – pris per time 77 kroner
 • Kveldstid - pris per time 94 kroner
 • Nettkurs koster 1706 kroner per måned
 • Betalingsmåter: Vipps til 137445, merkes «Norskkurs og navnet ditt», eller med bankkort i resepsjonen.