På Lillestrøm voksenopplæring tilbyr vi forberedende voksenopplæring (FVO) til deg som ønsker å gjennomføre grunnskolen.

Søk grunnskole

For å starte på norskkurs eller grunnskole må du sende inn søknad til oss.

Søk om grunnskoleopplæring eller opplæring i norsk/samfunnskunnskap

Inntakssamtale

Du blir invitert til en inntakssamtale etter du har søkt.

Til denne samtalen må du ha med deg:papirer på lovlig opphold, ID og dokumentasjon på utdanning du har gjennomført (vitnemål).

Det kan ta 2-3 uker fra du inntaksmøte til du får svar.

Adresse for inntakssamtale

Industriveien 25, 2020 Skedsmokorset. 

Forberedende voksenopplæring (FVO)

Lillestrøm voksenopplæring er med i et forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring. Vi følger modulstrukturerte læreplaner i fagene norsk for språklige minoriteter, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Deltakere med behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring følger en egen læreplan og går i grunnmodulen.

Vi har klasser på hver modul:

  • Grunnmodul
  • Modul 1
  • Modul 2
  • Modul 3
  • Modul 4

Elevens norsknivå avgjør plassering i modul.

Hvilke fag omfattes?

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk (matte)
  • Samfunnsfag
  • Naturfag

I modul 4 avlegger du skriftlig og muntlig eksamen på 10. klassenivå og du får vitnemål. Vitnemålet brukes som grunnlag for å søke videregående skole.