På Lillestrøm voksenopplæring tilbyr vi forberedende voksenopplæring (FVO) til deg som ønsker å gjennomføre grunnskolen.

Inntakssamtale

For å starte på norskkurs eller grunnskole må du først ha en inntakssamtale. Kontakt ekspedisjonen på telefon 66 93 80 10 eller epost til livo@lillestrom.kommune.no for å avtale tidspunkt for inntakssamtale.

 • Husk å ta med gyldig oppholdskort og ID.
 • Er du EØS eller EU-borger må du ta med bostedsattest
 • Det kan ta 2-3 uker fra du søker (inntaksmøte) til du får svar per post.

Adresse for inntakssamtale

Industriveien 25, 2020 Skedsmokorset. 

Forberedende voksenopplæring (FVO)

Lillestrøm voksenopplæring er med i et forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring. Vi følger modulstrukturerte læreplaner i fagene norsk for språklige minoriteter, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Deltakere med behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring følger en egen læreplan og går i grunnmodulen.

Vi har klasser på hver modul:

 • Grunnmodul
 • Modul 1
 • Modul 2
 • Modul 3
 • Modul 4

Elevens norsknivå avgjør plassering i modul, og eleven følger samfunnsfag og naturfag i samme modul som norsk. Det er mulig å få engelsk- og matematikkundervisning på modul under eller over modulen eleven følger i de andre fagene.

Hvilke fag omfattes?

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk (matte)
 • Samfunnsfag
 • Naturfag

I det siste året avlegger du skriftlig og muntlig eksamen på 10. Klassenivå og du får vitnemål. Vitnemålet brukes som grunnlag for å søke videregående skole.