Vi drifter nå på gult nivå og har startet med fysisk undervisning igjen.

Tiltak ved fysisk undervisning

  • Bli hjemme ved minste tegn til sykdom
  • Hold to meter avstand
  • Vask deg på hendene før du går til undervisning. Helst med såpe, men du kan også bruke håndsprit.
  • Unngå å ta på ting du ikke må ta på og ikke del utstyr

Kor, korps og orkestre og andre organisasjoner vi samarbeider med, forholder seg til smitteveileder godkjent av helsemyndighetene nasjonalt, og styrene tar avgjørelser i forhold til denne og gjeldende nasjonale og lokale føringer.

Det er ikke lov for foresatte å vente inne i undervisningslokalene. Elever bes møte opp maksimalt 5 minutter før timen, da vi ikke ønsker unødvendig opphold i fellesområdene.

Tiltakene iverksettes i et forsøk på å begrense smittespredning, og for at flest mulig skal kunne få et så normalt undervisningstilbud som mulig.