Tiltakene

  • Bli hjemme ved minste tegn til sykdom
  • Hold to meter avstand
  • Vask deg på hendene før du går til undervisning. Helst med såpe, men du kan også bruke håndsprit.
  • Unngå å ta på ting du ikke må ta på og ikke del utstyr

Lillestrøm kommune ønsker å skjerme barn og unge i størst mulig grad. Det innebærer at kulturskoletilbudene opprettholdes, med unntak av våre tilbud der voksne deltar i undervisning (fra og med 20 år).

Kor, korps og orkestre og andre organisasjoner vi samarbeider med, forholder seg til smitteveileder godkjent av helsemyndighetene nasjonalt, og styrene tar avgjørelser i forhold til denne og gjeldende nasjonale og lokale føringer.

Alle innendørs arrangementer er nå forbudt i Lillestrøm kommune. Vi vil derfor vurdere om det lar seg gjøre å formidle elevenes arbeid i digitalt format i sosiale medier. Noen arrangementer må dessverre måtte utsettes til 2021.

Det er ikke lov for foresatte å vente inne i undervisningslokalene. Elever bes møte opp maksimalt 5 minutter før timen, da vi ikke ønsker unødvendig opphold i fellesområdene.

Tiltakene iverksettes i et forsøk på å begrense smittespredning, og for at flest mulig skal kunne få et så normalt undervisningstilbud som mulig.