Lillestrøm kulturskole

Nyttig informasjon når du søker: 

  • Du må være bosatt i Lillestrøm kommune for å søke på kulturskolen.
  • Når du får tilbud om plass på kulturskolen får du tildelt tid og øvingssted.
  • Undervisningen foregår etter skoletid fra mandag til fredag.
  • Frist for å søke eller si opp plass til hovedopptak er 1. juni, med oppstart i slutten av august, og 1. desember for vårsemesteret, med oppstart i januar.
  • Første gang du søker plass og hvis du skal legge til søsken, må du velge «ny elev». 
  • Du vil motta en epost med påloggingsinformasjon når søknaden din er registrert. Deretter må du knytte brukeren opp til ID-Porten.
  • Vi tar inn elever gjennom hele året dersom det blir ledige plasser.
Søk plass her