Om skolen

Skolen ligger idyllisk til i landlige omgivelser i Blaker, med skog, jordbruksareal og Glomma i umiddelbar nærhet. Skolen bruker uteområdet og nærmiljøet til forskjellige aktiviteter i alle årstider. I området rundt skolen er det registrert minst 31 rundhauger fra jernalderen. En av gravhaugene befinner seg midt på tunet i skolegården, og er årsaken til skolens navn.

Dette er viktig for oss

Haugtun er en PALS-skole, der vi har fokus på positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Elevene medvirker på en positiv måte ved å delta i Trivselslederprogrammet, og vi jobber med sosial og emosjonell kompetanse gjennom undervisningsprogrammet Mitt Valg.

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barneskole
 • Oppstartsår: 1938
 • Ombygget/renovert: 1954, 1969,1987
 • Ca antall elever : 100
 • Antall ansatte: 18
 • Antall paralleller: 1
 • Antall klasser: 7
 • Tall fra Skoleporten viser statistikk om opplæringa, læringsmiljø, læringsresultater, ressurser og gjennomføring per skole.

Skolebibliotek

Finn bøker i biblioteket.

Fasiliteter

Uterommet
 • Akebakke
 • Ballbinge
 • Gapahuk
 • Kjøkkenhage
 • Lysløype
 • Nye lekeapparater
 • Nær skog
 • Nær vann
 • Utsikt
 • Trivselsledere
Spesialrom
 • Bibliotek
 • Grupperom
 • Gymsal
 • Kjøkken
 • Kunst og håndverk rom
 • Mediatek
 • Musikkrom
 • Samlingssal
 • Sløydsal