Vi ber deg derfor følge godt med her på nettsiden og Facebooksiden vår gjennom våren og sommeren, da det kan komme endringer på kort varsel.

Under gjennomføringen av sommerskolen vil hvert kurs ses på som en kohort. Det betyr at elevene kun er sammen med elever og ledere fra sitt kurs gjennom uken. Hvert kurs har egne rom, toaletter, oppmøte- og uteområder. Det er ekstra stort fokus på håndhygiene. Vi må hele tiden vurdere å tilpasse aktiviteter og kohortstørrelser etter smittetrykk.

Vi starter påmeldingen med plass til 15 elever på kursene (noen unntak). Skulle smitte situasjonen bedre seg fra dagens situasjon vil vi kunne øke kapasiteten på kursene og tilby plass til elever som evt. står på venteliste.

Alle ansatte har fått innføring i smittevernstiltak.

Vi ber alle som har symptomer på Covid-19 om å holde seg hjemme og gi beskjed til leder.