Logopedtilbud til voksne

Vi gir tilbud til voksne som etter sykdom, skade, ulykker eller stemmevansker har behov for gjenopptrening av tale- og kommunikasjonsferdigheter. Vi har kompetanse i dysfagi vurderinger og LSVT – metoden (Lee Silverman Voice Therapy).

Du kan få logopedtilbud hos oss etter henvisning fra sykehusene, fastlege eller ved egen søknad.

Vi har lavterskeltilbud og det gjøres vurderinger av Pedagogisk Psykologisk Avdeling. De utarbeider sakkyndig vurdering ved behov som gir grunnlag for enkeltvedtak.

Spesialundervisning til voksne med utviklingshemming

Det gis spesialundervisning til voksne med utviklingshemming som trenger lese- og skriveopplæring eller nyinnlæring av ferdigheter. En del av undervisningen tilbys med musikkterapeut. Ved behov gis det opplæring og undervisning i Alternativ Supplerende Kommunikasjon (ASK).

Synspedagog

Vi gir tilbud til barn og voksne som etter sykdom, skade eller ulykke får synsvansker. Tilbudet gis som opplæring, gjenopptrening og nyinnlæring av synsfunksjon. Barn har rett til synspedagogisk kompetanse etter Opplæringsloven §2-14.

Søke plass på særlig tilrettelagte undervisningstilbud

Oversikt over tilbud, søknadsprosess og inntakskriterier.