Vi tilbyr nå vårt R-hefte med videoinstruksjoner slik at dere kan øve selv hjemme. Husk: Det er normalt å ikke mestre R-lyd til rundt 6 års alder. Vi anbefaler å begynne med dette fra 1.klasse etter at barnet mestrer de andre lydene. Gå igjennom øvelsene selv før du introduserer de for barnet.

Dersom barnet er motivert, kan foreldre selv starte å øve sammen med barnet. For å kunne mestre en R-lyd, er det viktig med god tungemotorikk. Har barnet slapp tungemotorikk, er dette det første som må trenes på. Tren daglig på å føre tungespissen opp bak tennene i ganen, og opp mot nesetippen.

Dette er beskrevet på en av de første sidene i R-heftet

Når barnet mestrer tungebevegelsene, kan dere gå videre i heftet. Husk å gjøre treningen lystbetont for barnet og ros alle forsøk!

Det er viktig å ikke problematisere for barnet at det ikke mestrer R-lyden. Vi vil også minne om at det er svært vanlig at flere barn i 1.klasse ikke mestrer denne lyden. 

Dersom barnet vegrer seg eller viser misnøye er det lurt å ta en pause, slik at øvingen ikke blir noe negativt for barnet.

Tips for å få til hyppig trening:
Innfør R-trening i forbindelse med en daglig aktivitet, for eksempel under kveldsstellet på badet eller mens dere kjører bil. Bakerst i R-heftet er det et treningskjema dere kan sette kryss i etter utført trening. Lag gjerne en avtale med barnet om at det kan få en liten belønning etter innsats med øvelsene.

NB: Lov aldri at barnet skal få en stor premie når lyden mestres. Vi har ingen garanti for at barnet vil mestre en rulle-R (selv om dette er målet).

Ta gjerne kontakt med oss i logopedtjenesten hvis du har spørsmål.

Epost: logoped@lillestrom.kommune.no

Telefon: 66 93 23 40

God trening og lykke til!